krátky popis banneru
Dvojzložkové epoxidové lepidlo

Kvalitné dvojzložkové epoxidové lepidlo s obsahom oceľového plniva pre hobby a remeslo.  Je určený k rýchlym opravám a tmeleniu súčastí z ocele, liatiny, mosadze, hliníkových zliatin, dreva, skla, keramiky, eternitu, kameňa, bakelitu, tvrdého PVC a podobne, karosérií automobilov, chladičov, tlmičov, netesností nádrží, poškodených odliatkov zo sivej liatiny, zvarov trhlín v potrubiach ústredného kúrenia a pod. Nespojuje papier, textil, teflón a polyolefíny.
Vytvrdnuté spoje majú charakter kovu, je ich možné mechanicky obrábať  a natierať. 
Lepidlo má vysokú šmykovú pevnosť v ťahu, nepodlieha vode a chemickým vplyvom.

Parametre výrobku:

 • farba :   oceľovo-sivá
 • teplotná odolonosť:  -20°C - +120°C
 • pracovná teplota:  20°C (min. 10°C)
 • manipulačná pevnosť:   po 4 min.
 • max. pevnosť spoja : po 8 hod.
 • nezmršťuje sa
 • balenie : 64g

Návod na použitie:

 • Opravovaný povrch musí byť čistý, suchý  bez prachu a mastnoty. Kovy ošetrujeme acetónom, sklo liehom.
 • Tuby prepichnite a vytlačte z nich zodpovedajúce množstvo živice (A) a tvrdidlo (B) v pomere 1:1 a dôkladne premiešajte.
 • Zmes naneste na jednu z opravovaných plôch.
 • Ihneď spojte obidve časti a zafixujte.

Dôležité:

 • po použití poriadne uzavrite obal a uložte na suché a chladné miesto chránené pred mrazom
 • Udržujte mimo dosahu detí!
 • Pri zasiahnutí očí dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
 • Pri styku s kožou dôkladne  umyte veľkým množstvom vody a mydla.
 • Pri požití nevyvolávajte vracanie! Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
 • Použite vhodné ochranné rukavice a okuliare.
 • Nevylievajte do kanalizácie!

 
TIPY na použitie:

 • domácnosť
 • dielňa
 • hobby
(vyhradzujeme si právo meniť tieto popisy a špecifikácie bez predošlého upozornenia)