krátky popis banneru
Dvojzložkové epoxidové lepidlo

Kvalitné dvojzložkové epoxidové lepidlo s obsahom oceľového plniva pre hobby a remeslo.
Je určený k opravám a lepiacemu zváraniu za studena súčiastok z ocele, liatiny, mosadze, hliníkových zliatin a pod., automobilov, strojov, náradia, chladičov a trhlín v potrubiach ústredného kúrenia a pod.. Je vhodný k opravám drevených a keramických predmetov, dlaždíc, obkladov, tvrdého PVC, bakelitu a pod.
Nie je vhodný na papier, textil, teflón a polyolefíny.

Parametre výrobku:
 • farba :   oceľovo-sivá
 • teplotná odolonosť:  -20°C - +120°C
 • pracovná teplota:  20°C (min. 10°C)
 • manipulačná pevnosť:   po 30 min.
 • max. pevnosť spoja : po 14 hod.
 • nezmršťuje sa
 • balenie : 56,8g
Návod na použitie:
 • Opravovaný povrch musí byť čistý, suchý  bez prachu a mastnoty. Kovy ošetrujeme acetónom, sklo liehom.
 • Tuby prepichnite a vytlačte z nich zodpovedajúce množstvo živice (A) a tvrdidlo (B)  v pomere 1:1 a dôkladne premiešajte.
 • Zmes naneste na jednu z opravovaných plôch.
 • Ihneď spojte obidve časti a zafixujte.
Dôležité:
 • po použití poriadne uzavrite obal a uložte na suché a chladné miesto chránené pred mrazom
 • Udržujte mimo dosahu detí!
 • Pri zasiahnutí očí dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
 • Pri styku s kožou dôkladne  umyte veľkým množstvom vody a mydla.
 • Pri požití nevyvolávajte vracanie! Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
 • Použite vhodné ochranné rukavice a okuliare.
 • Nevylievajte do kanalizácie!
 
TIPY na použitie:
 • domácnosť
 • dielňa
 • hobby
(vyhradzujeme si právo meniť tieto popisy a špecifikácie bez predošlého upozornenia)